ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-21 11:49:18

Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego z zakresu małych grantów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-18 13:19:02

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-18 13:15:03

Wójt Gminy Zwierzyn ogłasza otwarty konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach wspierania zatrudniania socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-19 15:13:44

Sprawozdanie Wójta z realizacji Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-29 14:43:34

Informacja o wynikach otwartego konkursu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-27 10:54:59

Wójt Gminy Zwierzyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej na terenie Gminy Zwierzyn w 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-18 12:31:15

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-18 22:23:48

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-21 10:19:51

Małe Granty

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-13 13:07:15

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu